• +30 2310 751528
  • 57009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ενοικίαση Οχημάτων

Εύκολες & οικονομικές λύσεις μίσθωσης

Γιατί ενοικίαση;

Η υπηρεσία ενοικίασης οχημάτων αποτελεί την βασική λύση σε κάθε περίπτωση έλλειψης στόλου οχημάτων, περιοδικής αύξησης όγκου μεταφορών ή και γενικότερα για αυξημένες ανάγκες αριθμού οχημάτων. Με την ενοικίαση οχήματος εξασφαλίζετε την κάλυψη των αναγκών αυτών με οικονομικό τρόπο και πάντα με την εγγύηση ποιότητας οχημάτων Moulas AE.

Τι μπορείτε να ενοικιάσετε;

  • Φορτηγά & φορτηγά ελαφρού τύπου
  • Απορριμματοφόρα
  • Σάρωθρα
  • Van - Επαγγελματικά οχήματα
  • Άλλα μηχανήματα έργων
  • Οχήματα ειδικού σκοπού

Aπορριμματοφόρα

Φορτηγά

Σάρωθρο

Van

Επιστροφή στην Αρχή